ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ...ผลการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนงครูพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก (อ่าน 44) 10 พ.ค. 66
ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนงครูพิเศษ (อ่าน 55) 03 พ.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคุดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 90) 24 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โควตา รอบที่ ๓) (อ่าน 241) 29 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับ ปวช., ปวส. รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 174) 11 ม.ค. 66
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างเชื่อม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กท (อ่าน 199) 18 พ.ย. 65
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐ เมตร x๔๐ (อ่าน 179) 11 พ.ย. 65
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 203) 04 พ.ย. 65
ประกาศการรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โควตา รอบที่ ๒) (อ่าน 235) 02 พ.ย. 65
ประกาศ...เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 215) 27 ต.ค. 65
ประกาศ...ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐ เมตร x๔๐ เมตร (อ่าน 212) 27 ต.ค. 65
ประกาศ...เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อ่าน 204) 19 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับ ปวช., ปวส. รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 303) 12 ต.ค. 65