เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

โครงการเข้าค่ายพักแรมและพRead More

Loading Image