ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

บัดนี คณะกรรมการรับสมัคร ได้ตรวจสอบคุณวุฒิ เอกสารและหลักฐานแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบใน วันที่ 13 มกราคม 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายอลงกรณ์ บ้านนบ
 2. นายกิตติชัย ขันติไชย
 3. นายสุวรรณ ดำเชื้อ
 4. วิทยาลัยฯ ได้กำหนดการสอบคัดเลือกในรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1. สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00น. – 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
  4.2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
  ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

ดาวน์โหลดประกาศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *