โครงการศาสนพิธีทางศาสนา พุทธ อิสลาม

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก  ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของแต่ละศาสนารวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กร    ที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกจึงได้ดำเนินงานโครงการศาสนพิธีทางศาสนา พุทธ อิสลามโดยมีกิจกรรมอบรมเรื่องศาสนพิธีของแต่ละศาสนานั้นจึงได้จัดทำพิธีทางศาสนาพุทธ ณ  อาคารยกย่องและพิธีทางศาสนาอิสลาม   ณ หอประชุมราชพฤกษ์  ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562เวลา 09.0๐ – 15.00 น. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *