“ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”

กสศ.ประกาศผลคัดเลือก 39 สถาบัน 23 จังหวัดได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เดินหน้าคัดต่อเยาวชนชั้น ม.3/ม.6/ปวช.3 จำนวน 2,500 คนรับทุนการศึกษา เปิดรับสมัครที่ 18 ก.พ. – 18 มี.ค.นี้

วันนี้(7 ก.พ.) ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แถลงข่าวผลการคัดเลือกสถาบันต้นแบบ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” โดย ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย ที่ปรึกษา กสศ. กล่าวว่า กสศ.ได้ดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมการสายอาชีพชั้นสูง” เพื่อช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เรียนต่อสายอาชีพและมีงานทำทันที่จบการศึกษา โดยเปิดให้สถาบันการศึกษาส่งโครงการที่มีนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ.กำหนด เพื่อรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จัดสรรทุน 2,500 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภททุน คือ ทุน 5 ปี ปวช.ต่อเนื่อง ปวส. หรืออนุปริญญา สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นม.3หรือเทียบเท่า และทุน 2 ปี ปวส. อนุปริญญา สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นม.6/ปวช.3 หรือเทียบเท่า ปรากฎว่ามีสถาบันการศึกษาส่งโครงการเข้ารับพิจารณาจำนวนรวม 154 โครงการ จาก 99 สถาบัน ใน 51 จังหวัด รวมจำนวนทุนที่เสนอขอจำนวน 8,479 คน แบ่งตามประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) จำนวน 3,665 คน และทุน 2 ปี จำนวน 4,814 คน ทั้งนี้ กสศ.ได้ดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลเป็นทางการแล้วการคัดเลือกได้โครงการผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น 55 โครงการ จำนวน 95 สาขา ใน 39 สถาบันใน 23 จังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ 

“เนื่องจากเป็นปีแรก กสศ.สามารจัดสรรได้เพียง 2,500 ทุนแต่จะเน้นสายอาชีพที่เป็นความต้องการและตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาสะเต็มและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีโครงการที่น่าสนใจจำนวนมาก ครั้งนี้คัดเลือกมาครอบคลุมหลายสาขา เช่น การแปรรูป เกษตรยุคใหม่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โลจิสติกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับสถาบันที่ได้รับคัดเลือก กสศ.ยังคงให้ความสำคัญอนาคตอาจจะจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการอบรมเพื่อแนะนำต่อไป”ศ.ดร.นักสิทธิ์ กล่าว
ด้าน นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ.กล่าวว่า จากนี้สถาบันที่ได้รับคัดเลือกจะต้องไปดำเนินการคัดเลือก เด็กที่จะรับทุน ซึ่ง กสศ.จะได้มีการซักซ้อม สร้างความเข้าใจในกระบวนการการคัดเลือกผู้รับทุน ที่เน้นการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของแต่ละสถาบันโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาอาจส่งวิทยากรไปประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่โรงเรียนที่มีนักเรียนฐานะยากจนจำนวนมาก สำหรับคุณสมบัติของผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นเยาวชน ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่า/ปวช.3 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบความยากจนเพิ่มเติม และเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนต่อ โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม หรือมีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพโดดเด่นด้านทักษะฝีมือ นวัตกรรม เป็นนักประดิษฐ์ และมีประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมที่พิสูจน์ได้ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด โดยไม่มีข้อผูกมัดที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนในอนาคต หากเรียนจนจบการศึกษา

  สำหรับเยาวชนที่สนใจทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงมีกำหนดเปิดรับสมัครอยู่ในช่วงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2562 โดยแต่ละสถาบันอาจจะประกาศวิธีปฏิบัติรวมถึงข้อมูลติดต่อรับสมัครของตนเอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันสายอาชีพทั้ง 39 สถาบันที่ร่วมโครงการและสาขาที่เปิดรับ และดาวน์โหลดใบสมัครทุนสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจ ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติ ได้ที่เว็บไซต์ www.eef.or.th หรือ โทร 02-079-5475 ต่อ 2 เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาราชการ

ายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี หนึ่งในสถาบันที่ได้รับการคัดเลือก กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเปิดการเรียนการสอนใน 4 สาขาที่ต้องตอบโจทย์เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้แก่ สาขาโลจิสติกส์ ช่างอากาศยาน ท่องเที่ยวและการโรงแรม และพลังงาน โดยร่วมกับสถานประกอบการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี นักศึกษาจะได้เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย ได้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เรียนจบแล้วมีงานรองรับทันที เช่น นักศึกษาที่เรียนสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยจะทำความร่วมมือกับโรงแรมชั้นนำในพื้นที่เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ ตลาดแรงงาน ฝึกนักศึกษาให้มีคุณภาพ หลังจากเรียนจบสามารถทำงานที่โรงแรมได้ทันที และยังร่วมมือกับกับรัฐบาลประเทศออสเตรียในเรื่องการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ วิทยาลัยมีระบบตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะส่วนของนักศึกษาผู้รับทุนมีการให้จัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย ครูประจำชั้นทำหน้าที่คอยดูแลแนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *